pasieki zarodowe Sklenar Strona Główna          OWG Wrocław          owoc Banan          own blog          Owen Robert          523 620626


Menu hotele wiedeń – hotele we wiedniu pasieka,pl Pasieka Zarodowa Łowkowice paszport w Lublinie Owczarki niemiecke pl owoce szklarniowe owulacja jak dlugo zyja plemniki Owczarki kaukazki owsiki wyleczyć się same owczarek kaukaski szczenięta owe dzwonki na telefon www fortka pl
centrum handlowe klif w warszawie
jak zamaskowac przewod elektryczny
index 1035


Newsletter Your E-mail Address:

  Subscribe
  Un-SubscribeLogin here
Uid 
Pwd
            
                     
         

 

Search This Site
two or three keywords

          
Tell a Friend About This Web Site!

Your Email  
Friend's Email
Message

     

                                       

                                                                                                                                     

 
Welcome to ArticleCity.com

hotele wiedeń – hotele we wiedniuF1 i F2 są bardzo dobre lub dobre, ale dalsze ciągniecie matek F3 to już nie ma sensu bez znajomości schematu krzyżowania.


Trochę się tu z Tobą nie zgodzę
Nie jestem hodowca lecz amatorem czasami różne dziwne rzeczy robię z ciekawości
w 2004 roku kupiłem matkę zarodową linii Sklenar H 47 dla własnych celów obserwując tą rodzinę byłem wręcz nie zadowolony w porównaniu z innymi Sklenarkami które zakupione unasienniły się na pasiece
Ale odchowałem kilka matek po niej i co się okazuje są rewelacyjne matka zarodowa po 2 latach z trutowiała ale nim ją pszczoły wywaliły pozostało po niej dwa dorodne mateczniki
podzieliłem je jeden dostał w macierzaku drugi zabrałem do odkładu
Z Ciekawości pociągnąłem po tych matkach z cichej wymiany marki okazały się łagodne i bardzo miodne i też unasienniły się na pasiece
Czyli które to już F ? w tym roku zaś się pobawię z ciekawości

Korzystając z chwili czasu znalazłem oto ten Ciekawy Artykuł
Jakie matki pszczele powinni¶my mieć w pasiece
07.03.2007.
Przy obecnym poziomie wiedzy i informacji nie trudno pszczelarzowi wybrać odpowiedni± rasę i linię pszczół. Nasi
zwi±zkowi hodowcy matek pszczelich wymienieni w niniejszym artykule dysponuj± matkami reprodukcyjnymi, od których
wychowywane s± matki użytkowe.
Artykuł opublikowano w Lubuskich Aktualno¶ciach Rolniczych nr 3/2007 Jakie matki pszczele powinni¶my mieć w
pasiece?Pszczelarze zaawansowani w hodowli pszczół dobrze wiedz±, że pszczoły mimo iż reprezentuj± ten sam
gatunek, różni± się zdecydowanie i to nie tylko ubarwieniem. Rodziny różnych ras maj± rozmaite tempo rozwoju
wiosennego, inaczej kieruj± czerwieniem matki w zależno¶ci od pożytku, różni± się intensywno¶ci± jego wykorzystania,
stopniem kitowania gniazd, agresywno¶ci±, rojliwo¶ci±, zasięgiem lotów, a nawet struktur± gromadzenia zapasów czy
sposobem zasklepiania miodu.
Wszystkie te cechy przekazywane s± pszczołom robotnicom w genach pochodz±cych od matki i trutni, przez które matka
została unasieniona. Matki młode, dobrze wykształcone i w dobrej kondycji składaj± dużo jaj. Przy obecnym poziomie
wiedzy i informacji nie trudno pszczelarzowi wybrać odpowiedni± rasę i linię pszczół. Nasi zwi±zkowi hodowcy matek
pszczelich wymienieni w niniejszym artykule dysponuj± matkami reprodukcyjnymi, od których wychowywane s± matki
użytkowe. Matki te wyróżniaj± się szybkim tempem rozwoju, przy niezbyt dużym nakładzie pracy uzyskuje się od nich
wysokie zbiory miodu. Obecnie każdy pszczelarz, który posiada zarejestrowan± pasiekę w ewidencji Powiatowego
Lekarza Weterynarii może skorzystać z dotacji Agencji Rynku Rolnego i poprzez zrzeszenie pszczelarzy, jakim jest
Wojewódzki Zwi±zek Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp., może nabyć matki reprodukcyjne lub użytkowe pochodz±ce ze stacji
hodowli zarodowej lub nabyć je odpłatnie u naszych hodowców.
Matki pszczele reprodukcyjne, jak i użytkowe sprowadzone ze stacji hodowli zarodowej s± sztucznie inseminowane.
Matki takie stanowi± duż± warto¶ć użytkow±. Cena takich matek nie jest zbyt wysoka, tym bardziej, że ich warto¶ć jest
dotowana przez ARR w ramach wsparcia rynku produkcji miodu.
Matki pszczele produkowane przez naszych hodowców s± naturalnie unasieniane na pasieczysku miejscowymi trutniami.
S± to matki krzyżówki międzyrasowe, czyli matki daj±ce rodziny nierojliwe i łagodne, a jednocze¶nie wykorzystuj±ce
każdy, nawet krótkotrwały, pożytek.
Dla pszczelarza zajmuj±cego się produkcj± miodu nie powinno być obojętne jakie matki posiada w swojej pasiece. Matki
pszczele użytkowe powinno się wymieniać w pasiece po dwóch latach użytkowania. Dłuższe przetrzymywanie matek w
rodzinach pszczelich jest ryzykowne i trzeba się liczyć z ich ¶miertelno¶ci± w następnym okresie zimowym. Matki
starsze składaj± mniej jaj, rodziny póĄniej dochodz± do siły i czę¶ciej s± wymieniane przez pszczoły w ramach cichej
wymiany.
Hodowla matek, to jeden z trudniejszych działów hodowli pszczół. Dlatego każdy pszczelarz powinien stale kontrolować i
dokonywać na bież±co w ci±gu roku wymiany starych matek na młode. Na produkcyjno¶ć rodziny wpływa wiele
czynników, jakimi s± warunki pożytkowe i pogodowe. Do tego dochodzi czynnik ludzki: kierowanie rozwojem rodziny,
dostosowaniem do niego wielko¶ci gniazda, terminowe wykonywanie zabiegów przeciwrójkowych, odbiór miodu i innych
produktów. Niemał± rolę odgrywaj± też choroby i szkodniki pszczół.
Jeżeli wszystkie składniki dobrej gospodarki pasiecznej zastosujemy w swojej pasiece, to wówczas możemy liczyć na
efekty ekonomiczno-finansowe.Wykaz hodowców matek pszczelich na terenie działania Wojewódzkiego Zwi±zku
Pszczelarzy w Gorzowie Wlkp. na 2007 rok:Imię i nazwiskomatki hodowlaneCeny matekunasienionenie-
unasienioneZygmunt Jakubowskiul. GwiaĄdzista 5/4, 66-400 Gorzów Wlkp.tel. (095) 720 03 47kraińska Niwka35,00
zł12,00 złStanisław Dubielul. Kołł±taja 1d/5, 66-400 Gorzów Wlkp.tel. (095) 729 12 91kraińska Niwka,Singer35,00
zł12,00 złKazimierz Piniewskiul. Słoneczna 17/6, 66-400 Gorzów Wlkp.tel. (095) 720 11 40kraińska
Singer,Sklenar35,00 zł12,00 złRemigiusz Dutkowiakul. Jana Paska 68, 69-200 Sulęcintel. (095) 755 45 72kraińska
Nieska,Singer i matka programu krzyżówkowa MDZ40,00 zł12,00 złKazimierz GoĄdzikul. Słowackiego 7a/6, 66-500
Strzelce Kraj.tel. (095) 763 39 80kraińska Sklenar,Singer i Jugo35,00 zł12,00 złJan WoĄniakul. Polna 19, 66-500
Strzelce Kraj.tel. (095) 763 19 01kraińska Niwka,Singer35,00 zł12,00 złStanisław Dubiel
Prezes Zarz±du WZP
w Gorzowie Wlkp


 

 


Copyright 2001-2099 - hotele wiedeń – hotele we wiedniu